BIAŁYSTOK - WODY POLSKIE

Strona zawiera uproszczoną analiza rzek w BIAŁYMSTOKU – WODY POLSKIE, pod kątem możliwości wędkowania z belly boat. Mapy oraz treści tutaj zawarte są tylko i wyłącznie poglądowe i służą mi do planowania spływów wędkarskich. Analiza może zawierać błędy i nie biorę żadnej odpowiedzialności za ewentualne ich następstwa. Pomijam tutaj przepisy, które są „oczywiste” oraz te, które nie dotyczą „pływadełkowców”. Mapa i zawarte tutaj informacje nie są oficjalnymi danymi WÓD POSLKICH. W celu doprecyzowania i uwiarygodnienia zawartych tutaj danych, zachęcam do gruntowne analizy REGULAMINU.

Pisa