Kontakt

Nazwa firmy:
Roki Fish Boa – Zbigniew Kiełkowski
e-meil: rokifishboa@gmail.com
tel. 506329263

Znajdź mnie w sieci: 

YOUTUBE: https://www.youtube.com/@RokiFishBoa/videos
FACEBOOK: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087607032157&locale=pl_PL